Học viên trèo rào, đánh cắp máy bay chở khách

Học viên trèo rào, đánh cắp máy bay chở khách

Sinh viên hàng không bị bắt vì bị cáo buộc âm mưu trộm máy bay

Sinh viên hàng không bị bắt vì bị cáo buộc âm mưu trộm máy bay

Sinh viên hàng không bị bắt vì bị cáo buộc âm mưu trộm máy bay

Sinh viên hàng không bị bắt vì bị cáo buộc âm mưu trộm máy bay

Học viên phi công liều lĩnh, đánh cắp máy bay chở khách

Học viên phi công liều lĩnh, đánh cắp máy bay chở khách

Nam sinh viên liều lĩnh vượt hàng rào an ninh, cướp máy bay ở Mỹ

Nam sinh viên liều lĩnh vượt hàng rào an ninh, cướp máy bay ở Mỹ

Sinh viên vượt rào an ninh, cướp máy bay chở khách

Sinh viên vượt rào an ninh, cướp máy bay chở khách

Bất giác trộm máy bay Mỹ, bí ẩn lý do đằng sau động cơ của nam sinh viên

Bất giác trộm máy bay Mỹ, bí ẩn lý do đằng sau động cơ của nam sinh viên

Sinh viên hàng không bị bắt vì trộm máy bay Airbus

Sinh viên hàng không bị bắt vì trộm máy bay Airbus

Một người nước ngoài định đánh cắp máy bay chở khách ở Mỹ

Một người nước ngoài định đánh cắp máy bay chở khách ở Mỹ