Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội làm Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội

Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội làm Phó Chủ nhiệm VP Quốc hội

Ông Vũ Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội Việt Nam vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm...
Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ diễu hành trước lăng Bác, nhà Quốc hội

Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ diễu hành trước lăng Bác, nhà Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại TP Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm, chúc Tết tại TP Đà Nẵng

Bổ nhiệm nhân sự 2 tổng cục, VP Quốc hội, NHNN

Bổ nhiệm nhân sự 2 tổng cục, VP Quốc hội, NHNN

Kết quả tín nhiệm là thước đo đánh giá năng lực của các vị lãnh đạo

Kết quả tín nhiệm là thước đo đánh giá năng lực của các vị lãnh đạo

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ ĐBQH bị nhắn tin đe dọa, tống tiền

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc vụ ĐBQH bị nhắn tin đe dọa, tống tiền