Còn phá rừng, còn thảm họa thiên tai: Quyết định bởi ứng xử của con người

Còn phá rừng, còn thảm họa thiên tai: Quyết định bởi ứng xử của con người

Thảm họa thiên tai sẽ xảy ra bất cứ nơi nào trên mảnh đất hình chữ S này nếu chúng ta không thay đổi tư duy...
Ngành cao su: Tuân thủ Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp

Ngành cao su: Tuân thủ Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp

Sản xuất gỗ cao su để xuất khẩu bền vững

Sản xuất gỗ cao su để xuất khẩu bền vững

Thúc đẩy gỗ hợp pháp trong ngành cao su hướng đến xuất khẩu bền vững

Thúc đẩy gỗ hợp pháp trong ngành cao su hướng đến xuất khẩu bền vững

Ngành cao su hướng đến tuân thủ hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp khi xuất khẩu

Ngành cao su hướng đến tuân thủ hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp khi xuất khẩu

Thúc đẩy gỗ hợp pháp trong ngành cao su

Thúc đẩy gỗ hợp pháp trong ngành cao su

Tuân thủ hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp trong ngành cao su

Ngành xuất khẩu 13 tỷ USD: Cam kết không sử dụng gỗ bất hợp pháp

Ngành gỗ cam kết hành động thúc đẩy phát triển theo hướng bền vững

Ngành gỗ cam kết phát triển theo hướng bền vững và có trách nhiệm

Ký cam kết thúc đẩy phát triển ngành gỗ Việt Nam theo hướng bền vững

Doanh nghiệp gỗ bắt tay phát triển rừng

Kiểm soát rủi ro xuất nhập khẩu gỗ của Việt Nam

Nguồn cung gỗ nhiệt đới của Việt Nam đa số ở vùng rủi ro

Rủi ro lớn với ngành gỗ Việt Nam

Gỗ Việt rộng đường vào EU

Đã có quy định gỗ hợp pháp, gỗ Việt 'thẳng tiến' vào EU

Xây dựng thị trường đồ gỗ minh bạch, hợp pháp

Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc gỗ

Gỗ Việt trước giờ cấp giấy phép FLEGT

Đã đến lúc doanh nghiệp gỗ phải thay đổi cách vận hành

Chặn lỗ hổng kiểm soát nguồn gốc gỗ

Thực thi Hiệp định VPA/FLEGT: Nguy cơ nhiều doanh nghiệp không đáp ứng quy định

Phổ biến kiến thức thương mại quốc tế cho doanh nghiệp ngành gỗ

Đảm bảo minh bạch xuất xứ các mặt hàng gỗ

Đức hỗ trợ triển khai VPA FLEGT về gỗ hợp pháp

EU hỗ trợ Việt Nam triển khai VPA/FLEGT

Xây dựng quy định hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam

Quy định về FLEGT và hoạt động kinh doanh xuất khẩu gỗ trong thực thi Hiệp định EVFTA

Gỗ hợp pháp gặp nhiều trở ngại trong mua sắm công ở Việt Nam

Xuất khẩu gỗ trước thách thức kim ngạch 20 tỷ USD