Cảnh báo khẩu trang chứa chất gây tổn thương phổi?

Cảnh báo khẩu trang chứa chất gây tổn thương phổi?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền tin một số nước dừng sử dụng khẩu trang hiệu SNN200642 của Trung Quốc.
Vì sao truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế rất quan trọng và cần thiết?

Vì sao truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế rất quan trọng và cần thiết?

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở thành yêu cầu bắt buộc trong lĩnh vực y tế

Truy xuất nguồn gốc sản phẩm trở thành yêu cầu bắt buộc trong lĩnh vực y tế

Thực hư thông tin khẩu trang Trung Quốc chứa chất gây tổn thương phổi

Thực hư thông tin khẩu trang Trung Quốc chứa chất gây tổn thương phổi

Khẩu trang có chứa chất gây hại cho phổi chưa nhập về Việt Nam

Khẩu trang có chứa chất gây hại cho phổi chưa nhập về Việt Nam

Các hãng, nhà phân phối phải theo dõi, quản lý chặt về giá trang thiết bị y tế, đảm bảo sát với giá thực tế

Các hãng, nhà phân phối phải theo dõi, quản lý chặt về giá trang thiết bị y tế, đảm bảo sát với giá thực tế

Bộ Y tế hỗ trợ các doanh nghiệp phía Nam đẩy nhanh tiến độ cấp phép số lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế hỗ trợ các doanh nghiệp phía Nam đẩy nhanh tiến độ cấp phép số lưu hành trang thiết bị y tế

Việt Nam đảm bảo đủ trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19

Việt Nam đảm bảo đủ trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch Covid-19

Bộ Y tế lấy ý kiến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức kỹ thuật thiết bị y tế

Bộ Y tế lấy ý kiến tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức kỹ thuật thiết bị y tế

Tiết kiệm 140 tỷ đồng nhờ đấu thầu tập trung thiết bị y tế

Tiết kiệm 140 tỷ đồng nhờ đấu thầu tập trung thiết bị y tế

Công khai y tế: Cuộc cách mạng trong dược phẩm, vật tư y tế

Công khai y tế: Cuộc cách mạng trong dược phẩm, vật tư y tế

Công khai y tế để người dân giám sát và toàn quyền lựa chọn

Công khai y tế để người dân giám sát và toàn quyền lựa chọn

Bộ Y tế thành lập hội đồng tư vấn, cấp phép trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập hội đồng tư vấn, cấp phép trang thiết bị y tế

Bộ Y tế công khai năm lĩnh vực để người dân giám sát các dịch vụ y tế

Bộ Y tế công khai năm lĩnh vực để người dân giám sát các dịch vụ y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Cổng công khai giá trang thiết bị y tế: Chấm dứt tình trạng 'thổi giá' vô tội vạ

Cổng công khai giá trang thiết bị y tế: Chấm dứt tình trạng 'thổi giá' vô tội vạ

Trang thiết bị y tế: Vì sao có tình trạng mỗi nơi một mức giá?

Trang thiết bị y tế: Vì sao có tình trạng mỗi nơi một mức giá?

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế công khai hoạt động cấp phép trang thiết bị y tế

Bộ Y tế công khai hoạt động cấp phép trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế sẽ minh bạch hoạt động cấp phép trang thiết bị

Bộ Y tế sẽ minh bạch hoạt động cấp phép trang thiết bị

Thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế có Hội đồng tư vấn để công khai hoạt động cấp phép trang thiết bị y tế

Bộ Y tế có Hội đồng tư vấn để công khai hoạt động cấp phép trang thiết bị y tế

Lập hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Lập hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn, cấp phép lưu hành trang thiết bị y tế

'Thanh bảo kiếm' ở đâu?

'Thanh bảo kiếm' ở đâu?

Từ vụ nâng khống thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai: Thuốc nào chống 'móc túi' người bệnh?

Từ vụ nâng khống thiết bị y tế tại Bệnh viện Bạch Mai: Thuốc nào chống 'móc túi' người bệnh?

Mua sắm trang thiết bị y tế từ góc nhìn pháp lý

Mua sắm trang thiết bị y tế từ góc nhìn pháp lý

Hội nghị trực truyến triển khai thực hiện Thông tư 14/2020/TT-BYT về đấu thầu TTBYT

Hội nghị trực truyến triển khai thực hiện Thông tư 14/2020/TT-BYT về đấu thầu TTBYT

Bộ Y tế điều chỉnh quy định đấu thầu tránh tình trạng mua bán lòng vòng, đẩy giá trang thiết bị y tế

Bộ Y tế điều chỉnh quy định đấu thầu tránh tình trạng mua bán lòng vòng, đẩy giá trang thiết bị y tế

Công khai giá - yếu tố then chốt minh bạch thị trường TBYT

Công khai giá - yếu tố then chốt minh bạch thị trường TBYT

Khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

Khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

Quyền Bộ trưởng bộ Y tế: 'Tất cả trang thiết bị y tế sẽ được công khai, bảo đảm sân chơi lành mạnh'

Quyền Bộ trưởng bộ Y tế: 'Tất cả trang thiết bị y tế sẽ được công khai, bảo đảm sân chơi lành mạnh'

Giá trang thiết bị y tế đã bắt đầu được công khai trên Cổng thông tin

Giá trang thiết bị y tế đã bắt đầu được công khai trên Cổng thông tin

Bộ Y tế yêu cầu công khai giá thiết bị y tế, tránh tình trạng 'đội giá'

Bộ Y tế yêu cầu công khai giá thiết bị y tế, tránh tình trạng 'đội giá'

Bộ Y tế công khai giá trang thiết bị y tế để khắc phục tình trạng đội giá

Bộ Y tế công khai giá trang thiết bị y tế để khắc phục tình trạng đội giá

Chấn chỉnh đấu thầu, công khai để tránh thổi giá trang thiết bị y tế

Chấn chỉnh đấu thầu, công khai để tránh thổi giá trang thiết bị y tế

Khai trương cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế

Khai trương cổng điện tử công khai giá trang thiết bị y tế

Khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

Khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

Khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

Khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

Bộ Y tế khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

Bộ Y tế khai trương Cổng thông tin công khai giá trang thiết bị y tế

Công khai, minh bạch giá trang thiết bị y tế giúp trong sạch thị trường

Công khai, minh bạch giá trang thiết bị y tế giúp trong sạch thị trường