Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ cấp Vụ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm, điều động cán bộ cấp Vụ

Chiều 9/10, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trao quyết định bổ nhiệm và điều động cán...
Nhân sự vừa được bổ nhiệm ở các Bộ Ngoại giao, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tòa án nhân dân tối cao

Nhân sự vừa được bổ nhiệm ở các Bộ Ngoại giao, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tòa án nhân dân tối cao

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm 2 Tổng Lãnh sự

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao trao quyết định bổ nhiệm 2 Tổng Lãnh sự

Bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Bổ nhiệm nhân sự 2 Bộ

Nhân sự mới Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Nhân sự mới Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung trao quyết định bổ nhiệm cán bộ