LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP VÀ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CÁN BỘ CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

LỄ TRAO TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP VÀ HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, CÁN BỘ CÔNG TÁC TẠI CƠ QUAN CỦA QUỐC HỘI

Chiều 13/01, tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Công tác đại biểu tổ chức phục vụ Lễ...
HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ''VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NURSULTAN NAZABAYEV TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA NGHỊ VIỆN KAZAKHSTAN''

HÌNH ẢNH HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN VỀ ''VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NURSULTAN NAZABAYEV TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA NGHỊ VIỆN KAZAKHSTAN''

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU ĐÁNH GIÁ CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NURSULTAN NAZABAYEV TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA NGHỊ VIỆN KAZAKHSTAN

PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU ĐÁNH GIÁ CAO VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NURSULTAN NAZABAYEV TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA NGHỊ VIỆN KAZAKHSTAN

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU TẠI HỘI NGHỊ ''VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NURSULTAN NAZABAYEV TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA NGHỊ VIỆN KAZAKHSTAN''

PHÁT BIỂU CỦA PHÓ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI UÔNG CHU LƯU TẠI HỘI NGHỊ ''VAI TRÒ CỦA NHÀ LÃNH ĐẠO NURSULTAN NAZABAYEV TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHỦ NGHĨA NGHỊ VIỆN KAZAKHSTAN''

Quyền phụ nữ - Thách thức và giải pháp trước dịch bệnh COVID-19

Quyền phụ nữ - Thách thức và giải pháp trước dịch bệnh COVID-19

QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ VỚI AIPO/AIPA

QUỐC HỘI VIỆT NAM VÀ NHỮNG DẤU MỐC LỊCH SỬ VỚI AIPO/AIPA

AIPA 41: Quốc hội Việt Nam với Năm Chủ tịch AIPA 2020

AIPA 41: Quốc hội Việt Nam với Năm Chủ tịch AIPA 2020

Tọa đàm trực tuyến Quốc hội Việt Nam với Năm Chủ tịch AIPA 2020

Tọa đàm trực tuyến Quốc hội Việt Nam với Năm Chủ tịch AIPA 2020

Nhìn lại 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và vai trò của các nghị sỹ

Nhìn lại 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ và vai trò của các nghị sỹ

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức hải tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức hải tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp nhận chức Chủ tịch AIPA 41