Đề xuất xác định giới tính 2 cá thể rùa Hoàn Kiếm

Đề xuất xác định giới tính 2 cá thể rùa Hoàn Kiếm

'Săn hình' rùa Hoàn Kiếm ở hồ Xuân Khanh

'Săn hình' rùa Hoàn Kiếm ở hồ Xuân Khanh

Phát hiện cá thể rùa Hoàn Kiếm trong vùng Hà Nội

Phát hiện cá thể rùa Hoàn Kiếm trong vùng Hà Nội

Giới khoa học làm gì để bảo tồn cá thể giống rùa Hồ Gươm?

Giới khoa học làm gì để bảo tồn cá thể giống rùa Hồ Gươm?

Cá thể rùa Hoàn Kiếm mới phát hiện mở ra hy vọng ghép đôi nhân giống số lượng rùa

Cá thể rùa Hoàn Kiếm mới phát hiện mở ra hy vọng ghép đôi nhân giống số lượng rùa

Phát hiện thêm một cá thể rùa Hoàn Kiếm ngoài tự nhiên ở Hà Nội

Phát hiện thêm một cá thể rùa Hoàn Kiếm ngoài tự nhiên ở Hà Nội

Phát hiện thêm một cá thể rùa Hoàn Kiếm tại Hà Nội

Phát hiện thêm một cá thể rùa Hoàn Kiếm tại Hà Nội

Gặp những con rùa cùng họ với rùa Hồ Gươm

Gặp những con rùa cùng họ với rùa Hồ Gươm