Ảnh động vật: Đại bàng đầu trọc giành mồi với cáo, bơi cùng sứa 'khủng'...

Ảnh động vật: Đại bàng đầu trọc giành mồi với cáo, bơi cùng sứa 'khủng'...

Đại bàng đầu trọc tranh giành mồi với cáo, cá sấu khổng lồ được cho ăn trên bờ sông, rùa khổng lồ đẻ trứng...