Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung'

Khai mạc trưng bày chuyên đề 'Hồ Chí Minh - Những nét phác họa chân dung'

Ngày 7/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du...
Hành trình những kỷ vật vô giá của Bác Hồ (Kỳ 1)

Hành trình những kỷ vật vô giá của Bác Hồ (Kỳ 1)

Bảo đao hồi hương và chuyện ông đặc phái viên – quý đệ của Hồ Chí Minh

Bảo đao hồi hương và chuyện ông đặc phái viên – quý đệ của Hồ Chí Minh

Con cháu 'Vua Mèo' trao lại kỷ vật vô giá cho đất nước

Con cháu 'Vua Mèo' trao lại kỷ vật vô giá cho đất nước

Những kỷ vật Bác Hồ tặng 'vua Mèo'

Những kỷ vật Bác Hồ tặng 'vua Mèo'

Hiến tặng kỷ vật quý của dòng họ Vương (Vua Mèo) cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hiến tặng kỷ vật quý của dòng họ Vương cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Hiến tặng kỷ vật quý của dòng họ Vương cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Chuyện hậu duệ Vua Mèo hiến kỷ vật về Bác

Chuyện hậu duệ Vua Mèo hiến kỷ vật về Bác

Cháu nội vua Mèo hiến tặng gươm quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cháu nội vua Mèo hiến tặng gươm quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cháu nội vua Mèo hiến tặng hiện vật quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh

Cháu nội vua Mèo hiến tặng hiện vật quý cho Bảo tàng Hồ Chí Minh