Ông Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Ông Trump sa thải Bộ trưởng Tư pháp Mỹ

Biến động ở Nhà Trắng, ông Trump sa thải bộ trưởng Tư pháp

Biến động ở Nhà Trắng, ông Trump sa thải bộ trưởng Tư pháp

Sẽ giải quyết đơn kiến nghị của ông Hữu Ước với LS Trần Đình Triển

Sẽ giải quyết đơn kiến nghị của ông Hữu Ước với LS Trần Đình Triển

Đỗ hiệu trưởng nhưng không được nhận: Không nhận lời xin lỗi

Đỗ hiệu trưởng nhưng không được nhận: Không nhận lời xin lỗi

Bộ Tư pháp xin lỗi người trúng tuyển hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp xin lỗi người trúng tuyển hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp nói về việc không bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật

Bộ Tư pháp nói về việc không bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật

Không đủ cơ sở để bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Không đủ cơ sở để bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Xin lỗi người trúng tuyển nhưng không được bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

Xin lỗi người trúng tuyển nhưng không được bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

Bộ Tư pháp xin lỗi người 'hụt' ghế Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp xin lỗi người 'hụt' ghế Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội