Đỗ hiệu trưởng nhưng không được nhận: Không nhận lời xin lỗi

Đỗ hiệu trưởng nhưng không được nhận: Không nhận lời xin lỗi

Bộ Tư pháp xin lỗi người trúng tuyển hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp xin lỗi người trúng tuyển hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp nói về việc không bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật

Bộ Tư pháp nói về việc không bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật

Không đủ cơ sở để bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Không đủ cơ sở để bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh làm hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội

Xin lỗi người trúng tuyển nhưng không được bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

Xin lỗi người trúng tuyển nhưng không được bổ nhiệm Hiệu trưởng ĐH Luật

Bộ Tư pháp xin lỗi người 'hụt' ghế Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp xin lỗi người 'hụt' ghế Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Báo cáo Thủ tướng tháo gỡ việc xử phạt xe không giấy tờ gốc

Báo cáo Thủ tướng tháo gỡ việc xử phạt xe không giấy tờ gốc