Ngã tường rào, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Ngã tường rào, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Cứu sống bệnh nhân bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Người đàn ông mắc bệnh tim bị cây sắt đâm xuyên vùng cổ vẫn sống ngoạn mục

Người đàn ông mắc bệnh tim bị cây sắt đâm xuyên vùng cổ vẫn sống ngoạn mục

Bị thanh sắt đâm xuyên đầu vì trượt ngã

Bị thanh sắt đâm xuyên đầu vì trượt ngã

Ngã tường rào, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Ngã tường rào, người đàn ông bị thanh sắt đâm xuyên cổ

Té ngã, người đàn ông bị cây sắt lớn xuyên từ gáy đến hàm

Té ngã, người đàn ông bị cây sắt lớn xuyên từ gáy đến hàm

Cứu sống người đàn ông bị thanh sắt găm vào đầu

Cứu sống người đàn ông bị thanh sắt găm vào đầu

Cứu sống người đàn ông bị cây sắt găm vào đầu

Cứu sống người đàn ông bị cây sắt găm vào đầu

Phẫu thuật thành công nạn nhân bị cây sắt lớn đâm xuyên từ cổ đến xương hàm

Phẫu thuật thành công nạn nhân bị cây sắt lớn đâm xuyên từ cổ đến xương hàm

Ngã từ tường rào, người đàn ông bị thanh sắt cắm xuyên cổ

Ngã từ tường rào, người đàn ông bị thanh sắt cắm xuyên cổ