Tình người nơi rốn lũ vùng biên

Tình người nơi rốn lũ vùng biên

Giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ quét

Giúp dân ổn định cuộc sống sau lũ quét

Giúp dân vượt qua lũ quét ở Kon Tum

Giúp dân vượt qua lũ quét ở Kon Tum

Kon Tum: Lũ quét bất ngờ nhấn chìm hàng chục nhà dân trong đêm

Kon Tum: Lũ quét bất ngờ nhấn chìm hàng chục nhà dân trong đêm

Kon Tum: Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước

Kon Tum: Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước

Kon Tum: Nước lũ nhấn chìm nhiều vùng huyện biên giới Ia H'Drai

Kon Tum: Nước lũ nhấn chìm nhiều vùng huyện biên giới Ia H'Drai

Lũ lớn ào ào đổ về Kon Tum, hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm

Lũ lớn ào ào đổ về Kon Tum, hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm

Kon Tum: Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước

Kon Tum: Hàng chục ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước

Lũ quét lên nhanh nhấn chìm cả vùng biên giới huyện Ia H'Drai

Lũ quét lên nhanh nhấn chìm cả vùng biên giới huyện Ia H'Drai

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ ở Kon Tum giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét

Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ ở Kon Tum giúp dân khắc phục hậu quả lũ quét