Bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh

Đại tá Võ Trọng Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Võ Trọng Hải được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc công an tỉnh Hà Tĩnh

Bổ nhiệm Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Bổ nhiệm Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân giám đốc công an tỉnh

Hà Tĩnh có tân giám đốc công an tỉnh

Đại tá Võ Trọng Hải làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Đại tá Võ Trọng Hải làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Hà Tĩnh có tân Giám đốc Công an tỉnh

Nguyên chỉ huy biên phòng giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Nguyên chỉ huy biên phòng giữ chức Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Đại tá Võ Trọng Hải được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Võ Trọng Hải được bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cựu Đại tá biên phòng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cựu Đại tá biên phòng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Bổ nhiệm Đại tá Võ Trọng Hải giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cựu đại tá biên phòng làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Cựu đại tá biên phòng làm Giám đốc Công an Hà Tĩnh