Tòa án 2 cấp tỉnh Hà Tĩnh xét xử 709 vụ/1.356 bị cáo

Tòa án 2 cấp tỉnh Hà Tĩnh xét xử 709 vụ/1.356 bị cáo

Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, 2 cán bộ thôn lĩnh án tù

Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, 2 cán bộ thôn lĩnh án tù

'Vòi' người dân tiền 'bồi dưỡng' trong sự cố Formosa, cán bộ thôn vào tù

'Vòi' người dân tiền 'bồi dưỡng' trong sự cố Formosa, cán bộ thôn vào tù

Quan thôn đòi dân 'bồi dưỡng' để nhận tiền đền bù Formosa lĩnh án

Quan thôn đòi dân 'bồi dưỡng' để nhận tiền đền bù Formosa lĩnh án

Hai cán bộ thôn lãnh án vì chiếm đoạt tiền của người dân

Hai cán bộ thôn lãnh án vì chiếm đoạt tiền của người dân

Trưởng, phó thôn vòi tiền dân vụ sự cố Formosa lãnh án

Trưởng, phó thôn vòi tiền dân vụ sự cố Formosa lãnh án

Hai cán bộ thôn đi tù do chiếm đoạt tiền của dân

Hai cán bộ thôn đi tù do chiếm đoạt tiền của dân

Giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền của doanh nghiệp

Hai cán bộ thôn ra giá 'ăn' tiền đền bù của dân lĩnh án

Hai cán bộ thôn ra giá 'ăn' tiền đền bù của dân lĩnh án

Chiếm đoạt tiền đền bù của dân, 2 cán bộ thôn lĩnh 48 tháng tù

Chiếm đoạt tiền đền bù của dân, 2 cán bộ thôn lĩnh 48 tháng tù

Hoãn xét xử sơ thẩm vụ 'quan thôn' 'ăn tiền' của dân từ việc đền bù sự cố môi trường biển Formosa

Hoãn xét xử sơ thẩm vụ 'quan thôn' 'ăn tiền' của dân từ việc đền bù sự cố môi trường biển Formosa

Công an Lộc Hà điều tra, làm rõ 91 vụ/154 đối tượng phạm pháp hình sự

Công an Lộc Hà điều tra, làm rõ 91 vụ/154 đối tượng phạm pháp hình sự

Người dân nghi ngờ tính minh bạch trong quyết định khởi tố

Người dân nghi ngờ tính minh bạch trong quyết định khởi tố

Khởi tố 2 cán bộ thôn chiếm đoạt tài sản

Lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản, 2 cán bộ thôn bị khởi tố

Khởi tố 2 cán bộ xác nhận khống hồ sơ đền bù sự cố môi trường Formosa

Khởi tố 2 cán bộ xác nhận khống hồ sơ đền bù sự cố môi trường Formosa

Khởi tố 2 cán bộ thôn chiếm đoạt tài sản

Khởi tố 2 cán bộ thôn chiếm đoạt tài sản

Phê chuẩn khởi tố 2 cán bộ đòi 'bôi trơn' khi lập hồ sơ chi trả tiền sự cố môi trường biển

Phê chuẩn khởi tố 2 cán bộ đòi 'bôi trơn' khi lập hồ sơ chi trả tiền sự cố môi trường biển

Khởi tố 2 cán bộ chiếm đoạt tài sản của dân vụ đền bù Formosa

Khởi tố 2 cán bộ chiếm đoạt tài sản của dân vụ đền bù Formosa

Hà Tĩnh: Quan làng 'ăn' tiền bồi thường sự cố môi trường biển bị khởi tố

Hà Tĩnh: Quan làng 'ăn' tiền bồi thường sự cố môi trường biển bị khởi tố

Khởi tố 2 'quan thôn' đòi 'bồi dưỡng' của dân

Khởi tố 2 'quan thôn' đòi 'bồi dưỡng' của dân

Bồi thường vụ Formosa: Khởi tố trưởng, phó thôn vòi vĩnh dân

Bồi thường vụ Formosa: Khởi tố trưởng, phó thôn vòi vĩnh dân

Khởi tố nguyên 2 cán bộ thôn vòi tiền của dân

Khởi tố nguyên 2 cán bộ thôn vòi tiền của dân

Lợi dụng sự cố môi trường, hai cán bộ thôn 'bòn' tiền của dân

Lợi dụng sự cố môi trường, hai cán bộ thôn 'bòn' tiền của dân

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Khởi tố 2 cán bộ thôn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Khởi tố 2 cán bộ thôn lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 cán bộ thôn nhận tiền làm hồ sơ hưởng đền bù sự cố môi trường biển

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 cán bộ thôn nhận tiền làm hồ sơ hưởng đền bù sự cố môi trường biển

Làm rõ vụ muốn nhận tiền đền bù Formosa phải 'bồi dưỡng' quan thôn

Làm rõ vụ muốn nhận tiền đền bù Formosa phải 'bồi dưỡng' quan thôn

Hà Tĩnh: Lãnh đạo thôn buộc dân đóng tiền mới được nhận hỗ trợ từ Formosa

Hà Tĩnh: Lãnh đạo thôn buộc dân đóng tiền mới được nhận hỗ trợ từ Formosa