TT- Huế: Cá lồng trên sông Đại Giang chết hàng loạt

TT- Huế: Cá lồng trên sông Đại Giang chết hàng loạt

Cá bị chết chủ yếu là cá trắm, mè đã đến vụ thu hoạch, ước tính khoảng 70 tấn của người dân ở xã Thủy Phù...