Màu sắc phục trên cát trắng Lý Sơn

Màu sắc phục trên cát trắng Lý Sơn

Đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân (CAND), hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập thành tích trong...