Nhân sự Bộ TT&TT, UBND tỉnh Hậu Giang

Nhân sự Bộ TT&TT, UBND tỉnh Hậu Giang

Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang vừa quyết định điều động, bổ nhiệm nhân sự một số cơ quan,...