Quảng Ngãi: San lấp mặt bằng dự án bất chấp quy định?

Quảng Ngãi: San lấp mặt bằng dự án bất chấp quy định?

Mặc dù dự án chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý cũng như thỏa thuận đền bù với các hộ dân, nhưng chủ đầu tư đã...