Suy ngẫm về công tác cán bộ qua chuyện Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh tái cử

Suy ngẫm về công tác cán bộ qua chuyện Chủ tịch MTTQ thị trấn Lang Chánh tái cử

Cho thôi các chức vụ trong Đảng đối với cán bộ từng bắt dân chui qua háng

Cho thôi các chức vụ trong Đảng đối với cán bộ từng bắt dân chui qua háng

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân

Thanh Hóa: Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ thị trấn chửi bới lãnh đạo

Thanh Hóa: Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ thị trấn chửi bới lãnh đạo

Họp bất thường, cho thôi chức chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân

Họp bất thường, cho thôi chức chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân

Cho thôi các chức vụ trong Đảng với cán bộ từng bắt dân chui qua háng

Cho thôi các chức vụ trong Đảng với cán bộ từng bắt dân chui qua háng

Thanh Hóa: Một chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xin từ chức

Thanh Hóa: Một chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xin từ chức

Một Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn xin thôi giữ các chức vụ

Một Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn xin thôi giữ các chức vụ

Chủ Tịch MTTQ thị trấn từng bị tố hành hung dân bất ngờ xin từ chức

Chủ Tịch MTTQ thị trấn từng bị tố hành hung dân bất ngờ xin từ chức

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thôi hết các chức vụ

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thôi hết các chức vụ

Cán bộ từng bắt dân chui qua háng làm đơn từ chức

Cán bộ từng bắt dân chui qua háng làm đơn từ chức

Cán bộ từng bắt dân chui qua háng có đơn xin thôi tất cả các chức vụ

Cán bộ từng bắt dân chui qua háng có đơn xin thôi tất cả các chức vụ

Chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân bất ngờ xin thôi chức

Chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân bất ngờ xin thôi chức

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân, dọa lãnh đạo đã xin thôi chức

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân, dọa lãnh đạo đã xin thôi chức

Bắt dân chui qua háng vẫn làm lãnh đạo: Diễn biến mới

Bắt dân chui qua háng vẫn làm lãnh đạo: Diễn biến mới

Thanh Hóa: Chủ tịch Mặt trận thị trấn chửi bới lãnh đạo xin thôi chức

Thanh Hóa: Chủ tịch Mặt trận thị trấn chửi bới lãnh đạo xin thôi chức

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc nhiều lần vi phạm xin thôi các chức vụ

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc nhiều lần vi phạm xin thôi các chức vụ

Thanh Hóa: 'Tín nhiệm thấp, hành hung người dân' nhưng vẫn tái đắc cử?

Thanh Hóa: 'Tín nhiệm thấp, hành hung người dân' nhưng vẫn tái đắc cử?

Đánh phó bí thư, sỉ nhục dân vẫn đắc cử chủ tịch MTTQ thị trấn

Đánh phó bí thư, sỉ nhục dân vẫn đắc cử chủ tịch MTTQ thị trấn

Bắt dân chui qua háng vẫn làm lãnh đạo: Lời thật

Bắt dân chui qua háng vẫn làm lãnh đạo: Lời thật

Bắt dân chui qua háng, đánh cấp trên vẫn được tái cử giữ chức

Bắt dân chui qua háng, đánh cấp trên vẫn được tái cử giữ chức

Xúc phạm dân, đe dọa lãnh đạo vẫn làm Chủ tịch MTTQ

Xúc phạm dân, đe dọa lãnh đạo vẫn làm Chủ tịch MTTQ