Cán bộ công sở hành động thiếu văn hóa, xử lý thế nào?

Cán bộ công sở hành động thiếu văn hóa, xử lý thế nào?

Xúc phạm dân vẫn làm Hội thẩm nhân dân: 'Nhiệm kỳ 2'

Xúc phạm dân vẫn làm Hội thẩm nhân dân: 'Nhiệm kỳ 2'

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân vẫn còn là Hội thẩm nhân dân

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân vẫn còn là Hội thẩm nhân dân

Cựu Chủ tịch MTTQ chửi bới lãnh đạo vẫn đương chức Hội thẩm nhân dân

Cựu Chủ tịch MTTQ chửi bới lãnh đạo vẫn đương chức Hội thẩm nhân dân

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân

Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân

Thanh Hóa: Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ thị trấn chửi bới lãnh đạo

Thanh Hóa: Cho thôi chức Chủ tịch MTTQ thị trấn chửi bới lãnh đạo

Họp bất thường, cho thôi chức chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân

Cho thôi các chức vụ trong Đảng với cán bộ từng bắt dân chui qua háng

Một Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc thị trấn xin thôi giữ các chức vụ

Chủ Tịch MTTQ thị trấn từng bị tố hành hung dân bất ngờ xin từ chức

Cho thôi giữ các chức vụ trong Đảng đối với Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Lang Chánh

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thôi hết các chức vụ

Chủ tịch MTTQ đánh phó bí thư, sỉ nhục dân bất ngờ xin thôi chức

Chủ tịch MTTQ xúc phạm dân, dọa lãnh đạo đã xin thôi chức

Bắt dân chui qua háng vẫn làm lãnh đạo: Diễn biến mới

Thanh Hóa: Chủ tịch Mặt trận thị trấn chửi bới lãnh đạo xin thôi chức

Chủ tịch Mặt trận tổ quốc nhiều lần vi phạm xin thôi các chức vụ

Thanh Hóa: 'Tín nhiệm thấp, hành hung người dân' nhưng vẫn tái đắc cử?

Đánh phó bí thư, sỉ nhục dân vẫn đắc cử chủ tịch MTTQ thị trấn

Bắt dân chui qua háng vẫn làm lãnh đạo: Lời thật

Bắt dân chui qua háng, đánh lãnh đạo vẫn làm Chủ tịch MTTQ thị trấn

Xúc phạm dân, đe dọa lãnh đạo vẫn làm Chủ tịch MTTQ