Kỷ nguyên mới cho nước Anh bị chia rẽ khi rời EU

Kỷ nguyên mới cho nước Anh bị chia rẽ khi rời EU

Vào thứ Sáu, nước Anh đã kết thúc gần nửa thế kỷ là thành viên Liên minh châu Âu, thực hiện một lối thoát...