Chặt đứt 'chân rết' Và Bá Cu

Chặt đứt 'chân rết' Và Bá Cu

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin và nhiều vũ khí nóng

Nghệ An: Bắt giữ đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin và nhiều vũ khí nóng

Dùng súng, lựu đạn phòng thân khi mang heroin qua biên giới

Dùng súng, lựu đạn phòng thân khi mang heroin qua biên giới

Găm súng, đạn áp tải 3 bánh heroin đi tiêu thụ đúng ngày 'Thần Tài'

Găm súng, đạn áp tải 3 bánh heroin đi tiêu thụ đúng ngày 'Thần Tài'

Nghệ An: Bắt đối tượng 'thủ' lựu đạn, súng ngắn, thu giữ 3 bánh heroin

Nghệ An: Bắt đối tượng 'thủ' lựu đạn, súng ngắn, thu giữ 3 bánh heroin

Bắt đối tượng 'găm' súng, lựu đạn xách 3 bánh heroin đi bán kiếm lời

Bắt đối tượng 'găm' súng, lựu đạn xách 3 bánh heroin đi bán kiếm lời

Bắt quả tang đối tượng mang súng đi bán heroin

Bắt quả tang đối tượng mang súng đi bán heroin

Liều lĩnh thủ súng và lựu đạn để phòng thân khi vận chuyển ma túy

Liều lĩnh thủ súng và lựu đạn để phòng thân khi vận chuyển ma túy

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy có vũ khí 'nóng'

Nghệ An: Bắt đối tượng vận chuyển ma túy có vũ khí 'nóng'

Bắt quả tang người đàn ông 'thủ' súng, lựu đạn vận chuyển 3 bánh heroin

Bắt quả tang người đàn ông 'thủ' súng, lựu đạn vận chuyển 3 bánh heroin

Trùm ma túy người Mông chọn ngày 'thần tài' mang hàng đi tiêu thụ

Trùm ma túy người Mông chọn ngày 'thần tài' mang hàng đi tiêu thụ

Hải quan Nghệ An bắt đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin

Hải quan Nghệ An bắt đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin

Bắt đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin cùng nhiều vũ khí 'nóng'

Bắt đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin cùng nhiều vũ khí 'nóng'

Sắm lựu đạn, súng ngắn để buôn bán ma túy

Sắm lựu đạn, súng ngắn để buôn bán ma túy

Bắt đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin

Bắt đối tượng tàng trữ 3 bánh heroin

Đối tượng vận chuyển ma túy mang theo súng và lựu đạn

Đối tượng vận chuyển ma túy mang theo súng và lựu đạn

Bắt đối tượng tàng trữ chất ma túy sử dụng súng và lựu đạn

Bắt đối tượng tàng trữ chất ma túy sử dụng súng và lựu đạn