Huyền thoại Incheon United làm thầy mới Công Phượng là ai?

Huyền thoại Incheon United làm thầy mới Công Phượng là ai?

Incheon United có người tạm thay vị trí HLV trưởng, nhưng người này chỉ dẫn dắt Công Phượng và đồng đội tối...