Gửi đơn giám đốc thẩm vụ Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa bị kiện

Gửi đơn giám đốc thẩm vụ Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa bị kiện

Liên quan đến vụ việc ông Ngô Đình Hùng - Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa bị khởi kiện vì ký quyết định cho...
Gửi đơn giám đốc thẩm vụ Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa bị kiện

Gửi đơn giám đốc thẩm vụ Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa bị kiện

Vì sao Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa thua kiện cấp dưới?

Vì sao Cục trưởng Cục Thuế Thanh Hóa thua kiện cấp dưới?

Chi cục trưởng Chi cục Thuế kiện cấp trên vì bị cho nghỉ hưu trước tuổi

Chi cục trưởng Chi cục Thuế kiện cấp trên vì bị cho nghỉ hưu trước tuổi

Tố con trai chủ tịch dọa lột đồ nữ cán bộ?

Tố con trai chủ tịch dọa lột đồ nữ cán bộ?

Con trai hiệu trưởng mầm non xông vào công sở xã đánh nữ cán bộ

Con trai hiệu trưởng mầm non xông vào công sở xã đánh nữ cán bộ