Bến Tre: Gia đình ngư dân đồng ý bàn giao con cá lạ cực quý hiếm

Bến Tre: Gia đình ngư dân đồng ý bàn giao con cá lạ cực quý hiếm

Ngư dân bắt được cá hiếm 150kg trên sông Cổ Chiên đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ

Ngư dân bắt được cá hiếm 150kg trên sông Cổ Chiên đồng ý nhận 5 triệu tiền hỗ trợ

Vụ cá nược 'khủng' ở Bến Tre: Ngư dân đồng ý giao cá, sẽ chở về Hà Nội

Vụ cá nược 'khủng' ở Bến Tre: Ngư dân đồng ý giao cá, sẽ chở về Hà Nội

Quyết định của ngư dân bắt được 'cá nược' quý hiếm nặng 150kg

Quyết định của ngư dân bắt được 'cá nược' quý hiếm nặng 150kg

Ngư dân bắt được cá 'lạ' 150kg có ý định... xẻ thịt cá

Ngư dân Bến Tre bắt được cá heo sắp tuyệt chủng

Ngư dân Bến Tre bắt được cá heo sắp tuyệt chủng

Ngư dân đòi 40 triệu mới giao xác cá heo nặng 150kg

Ngư dân đòi 40 triệu mới giao xác cá heo nặng 150kg

Cá nặng 150kg ở sông Cổ Chiên là 'cá nược', sắp tuyệt chủng

Cá nặng 150kg ở sông Cổ Chiên là 'cá nược', sắp tuyệt chủng

Ngư dân bắt được cá 'lạ' 150kg muốn được hỗ trợ 40 triệu đồng