Vụ con rể đi săn bắn nhầm khiến bố vợ tử vong: Hung thủ được về lo hậu sự

Vụ con rể đi săn bắn nhầm khiến bố vợ tử vong: Hung thủ được về lo hậu sự

Nhầm bố vợ là khỉ trong lúc đi săn, con rể siết cò

Nhầm bố vợ là khỉ trong lúc đi săn, con rể siết cò

Vụ con rể bắn chết bố vì tưởng là thú hoang: Chạy bộ hơn 7km đường rừng về tự thú

Vụ con rể bắn chết bố vì tưởng là thú hoang: Chạy bộ hơn 7km đường rừng về tự thú

Con rể bắn chết bố vợ vì nhầm tưởng thú rừng

Con rể bắn chết bố vợ vì nhầm tưởng thú rừng

Con rể bắn chết bố vợ trong lúc đi săn vì tưởng là khỉ

Con rể bắn chết bố vợ trong lúc đi săn vì tưởng là khỉ

Nhầm tưởng thú rừng, con rể bắn bố vợ tử vong

Nhầm tưởng thú rừng, con rể bắn bố vợ tử vong

Con rể bắn chết bố vợ vì lầm tưởng là thú rừng

Con rể bắn chết bố vợ vì lầm tưởng là thú rừng

Cùng nhau đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là khỉ

Cùng nhau đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là khỉ

Lào Cai: Con rể bắn chết bố vợ vì nhầm là thú rừng

Lào Cai: Con rể bắn chết bố vợ vì nhầm là thú rừng

Cùng đi săn, con rể nổ súng khiến bố tử vong vì nghe nhầm

Cùng đi săn, con rể nổ súng khiến bố tử vong vì nghe nhầm

Đi săn trong rừng, con rể bắn nhầm bố vợ tử vong

Đi săn trong rừng, con rể bắn nhầm bố vợ tử vong

Con rể dùng súng bắn bố vợ tử vong vì tưởng thú rừng

Con rể dùng súng bắn bố vợ tử vong vì tưởng thú rừng

Con rể bắn chết bố vợ trong lúc đi săn vì tưởng là khỉ

Con rể bắn chết bố vợ trong lúc đi săn vì tưởng là khỉ

Con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là thú rừng

Con rể bắn chết bố vợ vì tưởng là thú rừng

Lào Cai: Đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng nhầm là khỉ

Lào Cai: Đi săn, con rể bắn chết bố vợ vì tưởng nhầm là khỉ

Tưởng thú rừng trong bụi cây, con rể bắn chết bố vợ

Tưởng thú rừng trong bụi cây, con rể bắn chết bố vợ