Xác chết mất đầu, tay, chân trên núi: Thông tin nóng

Xác chết mất đầu, tay, chân trên núi: Thông tin nóng

Phát hiện thi thể người đàn ông mất đầu trên ngọn đồi

Phát hiện thi thể người đàn ông mất đầu trên ngọn đồi

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trên đồi

Phát hiện thi thể không còn nguyên vẹn trên đồi

Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn

Thi thể người đàn ông không nguyên vẹn

Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới bị mất đầu đang phân hủy ở Thanh Hóa

Bàng hoàng phát hiện thi thể nam giới bị mất đầu đang phân hủy ở Thanh Hóa

Phát hiện thi thể người đàn ông không nguyên vẹn đang phân hủy

Phát hiện thi thể người đàn ông không nguyên vẹn đang phân hủy

Nóng: Phát hiện thi thể lìa đầu đang phân hủy nặng trên vách đá ở Thanh Hóa

Nóng: Phát hiện thi thể lìa đầu đang phân hủy nặng trên vách đá ở Thanh Hóa

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy ở trên đồi

Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy ở trên đồi