Huyện Đức Cơ (Gia Lai): Chung sức xây dựng nông thôn mới

Huyện Đức Cơ (Gia Lai): Chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (NTM), những năm qua tỉnh Gia Lai tập...