Lễ hội Phết Hiền Quan 2019: Còn nguyên nguy cơ 'vỡ trận'

Lễ hội Phết Hiền Quan 2019: Còn nguyên nguy cơ 'vỡ trận'

Mùa lễ hội 2019: Bạo lực sẽ được giảm thiểu?

Mùa lễ hội 2019: Bạo lực sẽ được giảm thiểu?

Mùa lễ hội 2019 còn nóng?

Mùa lễ hội 2019 còn nóng?

Yêu cầu Hội Phết Hiền Quan 2019 phải chấm dứt phản cảm

Yêu cầu Hội Phết Hiền Quan 2019 phải chấm dứt phản cảm

Hội Phết Hiền Quan 2019: Lập hàng rào chấm dứt phản cảm

Hội Phết Hiền Quan 2019: Lập hàng rào chấm dứt phản cảm

Lễ hội biến tướng sẽ bị xóa sổ

Lễ hội biến tướng sẽ bị xóa sổ

Náo động cả vùng cảnh hàng trăm trai tráng tay không lao vào cướp Phết Hiền Quan

Náo động cả vùng cảnh hàng trăm trai tráng tay không lao vào cướp Phết Hiền Quan

Phú Thọ: Trâu chọi thắng hay thua đều không bị giết thịt sau lễ hội

Phú Thọ: Trâu chọi thắng hay thua đều không bị giết thịt sau lễ hội

Phú Thọ giải 'bài toán' chọi trâu, cướp phết

Phú Thọ giải 'bài toán' chọi trâu, cướp phết