Người dân tái định cư hơn 10 năm 'khát' đất sản xuất

Người dân tái định cư hơn 10 năm 'khát' đất sản xuất

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi ở Thừa Thiên-Huế mất tích bí ẩn

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi ở Thừa Thiên-Huế mất tích bí ẩn

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

Huế: Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi bị mất tích trên sông A Sáp

Huế: Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi bị mất tích trên sông A Sáp

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi 'mất tích' khi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi 'mất tích' khi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái vùng cao mất tích khi đi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái vùng cao mất tích khi đi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái mất tích khi đi chăn trâu ở trên sông

Tìm thấy thi thể bé gái mất tích khi đi chăn trâu ở trên sông

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

Huế: Đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

Huế: Đã tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi đi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi mất tích khi chăn trâu

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi ở Thừa Thiên-Huế mất tích bí ẩn

Tìm thấy thi thể bé gái 11 tuổi ở Thừa Thiên-Huế mất tích bí ẩn

Bé gái mất tích ở Huế: Đã tìm thấy thi thể trên sông A Sáp

Bé gái mất tích ở Huế: Đã tìm thấy thi thể trên sông A Sáp

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu gần nhà

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu gần nhà

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu

Bé gái 11 tuổi mất tích bí ẩn khi đi chăn trâu