Thanh Hóa: Chấn chỉnh việc giới thiệu bán hàng kém chất lượng lừa người dân

Thanh Hóa: Chấn chỉnh việc giới thiệu bán hàng kém chất lượng lừa người dân

Chấn chỉnh tình trạng bán hàng ở các nhà văn hóa thôn

Chấn chỉnh tình trạng bán hàng ở các nhà văn hóa thôn

Dừng ngay việc bán hàng kém chất lượng lừa dân nghèo tại nhà văn hóa

Dừng ngay việc bán hàng kém chất lượng lừa dân nghèo tại nhà văn hóa

Thanh Hóa khuyến cáo về 'nạn' bán hàng kém chất lượng tại các nhà văn hóa thôn

Thanh Hóa khuyến cáo về 'nạn' bán hàng kém chất lượng tại các nhà văn hóa thôn

Vụ doanh nghiệp bán hàng kém chất lượng: Quản lý thị trường trả lời 'không thể xử lý'

Vụ doanh nghiệp bán hàng kém chất lượng: Quản lý thị trường trả lời 'không thể xử lý'

Vụ dân mua hàng kém chất lượng giá cao ở Thanh Hóa: Yêu cầu kiểm điểm Trưởng phòng Văn hóa

Vụ dân mua hàng kém chất lượng giá cao ở Thanh Hóa: Yêu cầu kiểm điểm Trưởng phòng Văn hóa

Mua phải hàng kém chất lượng, dân bắt đền xã

Mua phải hàng kém chất lượng, dân bắt đền xã

Dân tố bị lừa, quản lý thị trường nói 'không thể xử lý'

Dân tố bị lừa, quản lý thị trường nói 'không thể xử lý'

Người dân vùng quê mắc bẫy chiêu trò mua hàng 'siêu khuyến mãi'

Người dân vùng quê mắc bẫy chiêu trò mua hàng 'siêu khuyến mãi'

Vụ giới thiệu doanh nghiệp bán hàng kém chất lượng: Kiểm điểm Trưởng phòng VHTT huyện

Vụ giới thiệu doanh nghiệp bán hàng kém chất lượng: Kiểm điểm Trưởng phòng VHTT huyện

Kiểm điểm Trưởng phòng Văn hóa huyện vì vụ dân chở đồ đến trụ sở UBND xã 'bắt đền'

Kiểm điểm Trưởng phòng Văn hóa huyện vì vụ dân chở đồ đến trụ sở UBND xã 'bắt đền'

Dân kéo lên trụ sở xã vì mua phải hàng kém chất lượng

Dân kéo lên trụ sở xã vì mua phải hàng kém chất lượng

Bức xúc vì công ty bán hàng kém chất lượng lừa dân nghèo

Bức xúc vì công ty bán hàng kém chất lượng lừa dân nghèo

Thông tin mới nhất về vụ người dân mua phải hàng kém chất lượng, kéo lên trụ sở xã 'bắt đền'

Thông tin mới nhất về vụ người dân mua phải hàng kém chất lượng, kéo lên trụ sở xã 'bắt đền'