Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân

Tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân

Làm tốt nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (TCPL) đã...