Nhiều địa phương công bố hết dịch tả heo châu Phi

Nhiều địa phương công bố hết dịch tả heo châu Phi

Quảng Ninh: Cảnh cáo 2 cán bộ chỉ đạo chôn lợn chết ở sân bóng đá

Quảng Ninh: Cảnh cáo 2 cán bộ chỉ đạo chôn lợn chết ở sân bóng đá

Kỷ luật Chủ tịch xã vì chôn lợn chết không đúng quy định

Kỷ luật Chủ tịch xã vì chôn lợn chết không đúng quy định

Quảng Ninh: Kỷ luật cảnh cáo 2 cán bộ chỉ đạo chôn lợn chết tại sân bóng xã

Quảng Ninh: Kỷ luật cảnh cáo 2 cán bộ chỉ đạo chôn lợn chết tại sân bóng xã

Kỷ luật 2 cán bộ chỉ đạo chôn lấp lợn chết dịch tả ở sân bóng đá

Kỷ luật 2 cán bộ chỉ đạo chôn lấp lợn chết dịch tả ở sân bóng đá

Chỉ đạo chôn lợn chết ở sân bóng đá, Chủ tịch xã bị kỷ luật

Chỉ đạo chôn lợn chết ở sân bóng đá, Chủ tịch xã bị kỷ luật

Quảng Ninh: Chỉ đạo chôn lợn chết bừa bãi, 2 cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo

Quảng Ninh: Chỉ đạo chôn lợn chết bừa bãi, 2 cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo

Chủ tịch xã bị kỷ luật vì mang lợn chết ra sân bóng chôn

Chủ tịch xã bị kỷ luật vì mang lợn chết ra sân bóng chôn

Chủ tịch xã bị kỷ luật vì chôn lợn chết trong sân bóng

Chủ tịch xã bị kỷ luật vì chôn lợn chết trong sân bóng

Chủ tịch xã chỉ đạo chôn hàng chục con heo chết ở sân bóng

Chủ tịch xã chỉ đạo chôn hàng chục con heo chết ở sân bóng

Quảng Ninh: Chủ tịch xã bị kỷ luật vì chỉ đạo chôn lấp lợn chết tại sân bóng thôn

Quảng Ninh: Chủ tịch xã bị kỷ luật vì chỉ đạo chôn lấp lợn chết tại sân bóng thôn

Quảng Ninh: Mang lợn chết ra sân bóng của xã tiêu hủy

Quảng Ninh: Mang lợn chết ra sân bóng của xã tiêu hủy

Chỉ đạo chôn lợn chết ở sân bóng, chủ tịch xã ở Quảng Ninh bị cảnh cáo

Chỉ đạo chôn lợn chết ở sân bóng, chủ tịch xã ở Quảng Ninh bị cảnh cáo

Vụ mang lợn chết ra sân bóng chôn: Kỷ luật 1 chủ tịch xã ở Quảng Ninh

Vụ mang lợn chết ra sân bóng chôn: Kỷ luật 1 chủ tịch xã ở Quảng Ninh