UBND tỉnh Bắc Kạn cho Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn chuyển đổi đất rừng trái phép?

UBND tỉnh Bắc Kạn cho Công ty TNHH Thái Sơn Bắc Kạn chuyển đổi đất rừng trái phép?

Dân lấn chiếm đất lưu không QL3 qua TP Bắc Kạn, chính quyền bó tay?

Dân lấn chiếm đất lưu không QL3 qua TP Bắc Kạn, chính quyền bó tay?

Cần dứt khoát trong giải quyết tình trạng cấp trùng sổ đỏ ở Bắc Kạn

Cần dứt khoát trong giải quyết tình trạng cấp trùng sổ đỏ ở Bắc Kạn

Bắc Kạn: Vòng vo để không trả đất tái định cư cho dân?

Bắc Kạn: Vòng vo để không trả đất tái định cư cho dân?

Một phó bí thư thường trực Thành ủy bị kỷ luật cảnh cáo

Bắc Kạn kỷ luật một loạt cán bộ chủ chốt sai phạm trong quản lý đất đai

Bắc Kạn kỷ luật một loạt cán bộ chủ chốt sai phạm trong quản lý đất đai

Kỷ luật Phó Bí thư Thành ủy Bắc Kạn