Một nguyên bí thư huyện được cấp đất trái luật

Một nguyên bí thư huyện được cấp đất trái luật

Vụ cấp 376 m2 đất cho nguyên bí thư Huyện ủy Chư Sê có dấu hiệu cố ý làm trái các quy định của Luật Đất...
Công an điều tra việc cấp 376 m2 đất cho 1 nguyên bí thư huyện

Công an điều tra việc cấp 376 m2 đất cho 1 nguyên bí thư huyện

Mắc nhiều sai phạm, lãnh đạo huyện... kiểm điểm, rút kinh nghiệm!

Mắc nhiều sai phạm, lãnh đạo huyện... kiểm điểm, rút kinh nghiệm!

Gia Lai: Kết luận thanh tra về tham nhũng đang chờ Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý

Gia Lai: Kết luận thanh tra về tham nhũng đang chờ Chủ tịch tỉnh chỉ đạo xử lý

Hậu quả khôn lường từ việc họp chợ ở lòng, lề đường

Hậu quả khôn lường từ việc họp chợ ở lòng, lề đường

Mất mạng vì họp chợ ven đường

Mất mạng vì họp chợ ven đường