Người cán bộ gương mẫu và trách nhiệm

'Công minh, chính xác, kịp thời'

'Công minh, chính xác, kịp thời'

Bí thư và phó bí thư xã bị đề nghị kỷ luật vì khai khống thành tích của cha ruột

Bí thư và phó bí thư xã bị đề nghị kỷ luật vì khai khống thành tích của cha ruột

Huyện Hà Trung thi hành kỷ luật 17 đảng viên

Thanh Hóa kỷ luật hàng loạt cán bộ

Thanh Hóa kỷ luật hàng loạt cán bộ

Thanh Hóa kỷ luật hàng loạt cán bộ, tổ chức vi phạm

Thanh Hóa kỷ luật hàng loạt cán bộ, tổ chức vi phạm

Hậu Giang: Nâng khống tiền bồi thường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất bị kỷ luật về mặt Đảng

Hậu Giang: Nâng khống tiền bồi thường, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất bị kỷ luật về mặt Đảng

Hà Tĩnh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Cẩm Lĩnh và Cẩm Mỹ

Hà Tĩnh: Kỷ luật hàng loạt cán bộ xã Cẩm Lĩnh và Cẩm Mỹ

Kiên Giang: Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ

Kiên Giang: Đề nghị kỷ luật nhiều cán bộ