Đồng bào công giáo Việt Nam đoàn kết, gắn bó, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương

Đồng bào công giáo Việt Nam đoàn kết, gắn bó, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương

Ngày 10-9, tại Hà Nội, Trung ương Ủy ban đoàn kết công giáo (UBĐKCG) Việt Nam tổ chức Hội nghị Thi đua toàn...
Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc trong đồng bào Công giáo

Lan tỏa tinh thần thi đua ái quốc trong đồng bào Công giáo

Đồng hành cùng dân tộc - xu hướng chủ đạo trong hoạt động của Công giáo

Đồng hành cùng dân tộc - xu hướng chủ đạo trong hoạt động của Công giáo

Tiếp tục động viên đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Tiếp tục động viên đồng bào công giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Đồng bào công giáo Thanh Hóa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Đồng bào công giáo Thanh Hóa tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước

Báo chí có những góp ý, phản biện xác đáng trên hầu hết các lĩnh vực của TP Đà Nẵng

Báo chí có những góp ý, phản biện xác đáng trên hầu hết các lĩnh vực của TP Đà Nẵng

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào Công giáo Việt Nam

Đại hội đại biểu người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ VII