Những điểm mới trong công tác tuyển quân năm 2019

Chiến sự Syria: Quân chính phủ sẽ giải ngũ binh sĩ phục vụ trên 5 năm

Chiến sự Syria: Quân chính phủ sẽ giải ngũ binh sĩ phục vụ trên 5 năm

Trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng

Trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng

Điều kiện để được nhập ngũ?

Điều kiện để được nhập ngũ?

Thanh niên Ấn Độ chạy hàng chục km mỗi ngày để được nhập ngũ

Thanh niên Ấn Độ chạy hàng chục km mỗi ngày để được nhập ngũ

Nâng cao chất lượng chính trị của thanh niên nhập ngũ

Nâng cao chất lượng chính trị của thanh niên nhập ngũ

Những trường hợp được hoãn, miễn nhập ngũ theo quy định mới nhất

Những trường hợp được hoãn, miễn nhập ngũ theo quy định mới nhất

Nạn béo phì, thách thức lớn với quân đội Mỹ

Nạn béo phì, thách thức lớn với quân đội Mỹ

Mỹ khó tuyển quân do vấn nạn béo phì

Mỹ khó tuyển quân do vấn nạn béo phì

Béo phì làm khó quân đội Mỹ

Béo phì làm khó quân đội Mỹ

Mỹ khó tuyển quân do vấn nạn béo phì trong thanh thiếu niên

Mỹ khó tuyển quân do vấn nạn béo phì trong thanh thiếu niên

Mỹ khó tuyển quân do vấn nạn béo phì trong thanh thiếu niên

Mỹ khó tuyển quân do vấn nạn béo phì trong thanh thiếu niên