Tuấn thần đèn giang hồ xứ Thanh cùng đồng bọn lĩnh án

Tuấn thần đèn giang hồ xứ Thanh cùng đồng bọn lĩnh án

Sau cuộc điện thoại thách thức nhau, Nguyễn Anh Tuấn (tức Tuấn thần đèn) cùng đồng bọn dùng súng quân dụng,...