Tuổi trẻ Lâm Đồng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Tuổi trẻ Lâm Đồng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng

Năm 2020 với chủ đề 'Tuổi trẻ Lâm Đồng tự hào tiến bước dưới cờ Đảng', Tỉnh đoàn Lâm Đồng đã xác định những...