Thánh lễ an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Thánh lễ an táng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Dòng người đưa tiễn linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Dòng người đưa tiễn linh cữu cố Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Nghìn người hát thánh ca đưa tiễn Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

Nghìn người hát thánh ca đưa tiễn Tổng giám mục Bùi Văn Đọc

Phó TT Trương Hòa Bình viếng Đức Tổng Giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc

Phó TT Trương Hòa Bình viếng Đức Tổng Giám mục Phaolo Bùi Văn Đọc

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về đến TP HCM

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc về đến TP HCM

Hàng ngàn người dự Thánh lễ phát tang Đức Tổng Phaolô

Hàng ngàn người dự Thánh lễ phát tang Đức Tổng Phaolô

Hành trình trọn vẹn của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Hành trình trọn vẹn của Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Hàng ngàn người đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Hàng ngàn người đón linh cữu Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Tối nay, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP HCM

Tối nay, linh cữu Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc sẽ về đến TP HCM

19h15 ngày 15-3 tất cả nhà thờ ở TP.HCM cùng đổ chuông

19h15 ngày 15-3 tất cả nhà thờ ở TP.HCM cùng đổ chuông

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về TP.HCM an táng

Linh cữu Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc được đưa về TP.HCM an táng