Hà Nội hỗ trợ gần 900 doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản

Hà Nội hỗ trợ gần 900 doanh nghiệp truy xuất nguồn gốc hàng hóa nông sản

Đây là một trong những kết quả nổi bật của ngành NN&PTNT sau 3 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số...
Phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản

Phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản

Hà Nội: 95% cửa hàng kinh doanh trái cây có trang thiết bị giám sát chất lượng

Hà Nội: 95% cửa hàng kinh doanh trái cây có trang thiết bị giám sát chất lượng

Ưu tiên sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản trực tuyến

Ưu tiên sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản trực tuyến

Chợ thương mại điện tử: Thay đổi tư duy mua sắm

Chợ thương mại điện tử: Thay đổi tư duy mua sắm

Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại

Nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại

Gần 2.000 sản phẩm trái cây có thể được truy xuất nguồn gốc tại Hà Nội

Gần 2.000 sản phẩm trái cây có thể được truy xuất nguồn gốc tại Hà Nội