Ấn Độ ngăn chặn tham vọng của TQ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ấn Độ ngăn chặn tham vọng của TQ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Hành động của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang theo chiều hướng báo động, thúc đẩy...