Hàng loạt công trình giao thông lớn của Hà Nội đã kịp về đích

Hàng loạt công trình giao thông lớn của Hà Nội đã kịp về đích

Đây là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để Thủ đô tiếp tục vươn lên mạnh mẽ, trở thành một đại đô thị...