Xử lý nghiêm vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19

Thời gian qua, trước tình hình diễn biến của dịch Covid-19, cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp từ...
Nâng cao trách nhiệm cá nhân, tập thể trong phòng chống COVID-19

Nâng cao trách nhiệm cá nhân, tập thể trong phòng chống COVID-19

Hà Nội giao công an điều tra vụ ca bệnh mắc Covid-19 rời khu cách ly

Hà Nội giao công an điều tra vụ ca bệnh mắc Covid-19 rời khu cách ly

Người dương tính SARS-CoV-2 ra khỏi khu cách ly vì TTYT huyện nhầm lẫn

Người dương tính SARS-CoV-2 ra khỏi khu cách ly vì TTYT huyện nhầm lẫn

Ca dương tính từ khu cách ly Hà Nội đã đi những đâu trên hành trình về Quảng Ninh?

Ca dương tính từ khu cách ly Hà Nội đã đi những đâu trên hành trình về Quảng Ninh?

Người dương tính SARS-CoV-2 ra khỏi khu cách ly vì TTYT huyện nhầm lẫn

Người dương tính SARS-CoV-2 ra khỏi khu cách ly vì TTYT huyện nhầm lẫn

Hà Nội không có F1 của ca dương tính sau khi rời khu cách ly

Hà Nội không có F1 của ca dương tính sau khi rời khu cách ly

Phó Giám đốc ký giấy cho du học sinh nhiễm SARS-CoV-2 rời khu cách ly bị đình chỉ công tác

Phó Giám đốc ký giấy cho du học sinh nhiễm SARS-CoV-2 rời khu cách ly bị đình chỉ công tác

Du học sinh mắc Covid-19 được ký giấy rời khu cách ly vì 'nhầm lẫn'

Du học sinh mắc Covid-19 được ký giấy rời khu cách ly vì 'nhầm lẫn'

Tạm đình chỉ cán bộ ký giấy cho du học sinh dương tính với nCoV rời khu cách ly

Tạm đình chỉ cán bộ ký giấy cho du học sinh dương tính với nCoV rời khu cách ly

CDC Hà Nội nói về nguy cơ lây nhiễm cộng đồng của ca dương tính sau khi rời khu cách ly

CDC Hà Nội nói về nguy cơ lây nhiễm cộng đồng của ca dương tính sau khi rời khu cách ly

Truy vết F1, F2 của du học sinh dương tính với SARS-CoV-2

Truy vết F1, F2 của du học sinh dương tính với SARS-CoV-2

Hà Nội đang quá tải, thiếu phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại khu cách ly chống Covid-19

Hà Nội đang quá tải, thiếu phiên dịch tiếng Hàn Quốc tại khu cách ly chống Covid-19