Trung đoàn 29 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới 2021

Trung đoàn 29 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới 2021

Sáng 11. 6, tại Trung đoàn 29, Sư đoàn bộ binh 307, Quân khu 5 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2021.
Chiến sĩ nén đau thương chịu tang mẹ tại đơn vị

Chiến sĩ nén đau thương chịu tang mẹ tại đơn vị

Cảm động hình ảnh chiến sĩ binh nhì vọng bái mẹ trước bàn thờ lập trong đơn vị

Cảm động hình ảnh chiến sĩ binh nhì vọng bái mẹ trước bàn thờ lập trong đơn vị

Nghẹn ngào chiến sĩ vọng bái mẹ trước bàn thờ lập trong đơn vị

Nghẹn ngào chiến sĩ vọng bái mẹ trước bàn thờ lập trong đơn vị

Mẹ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch qua đời, đơn vị lập bàn thờ để bái vọng

Mẹ chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch qua đời, đơn vị lập bàn thờ để bái vọng

Mẹ mất, chiến sĩ nén đau thương ở lại đơn vị tham gia chống dịch

Mẹ mất, chiến sĩ nén đau thương ở lại đơn vị tham gia chống dịch

Ngày đầu trong quân ngũ của tân binh Quân đội Việt Nam

Ngày đầu trong quân ngũ của tân binh Quân đội Việt Nam

Ngày đầu trong quân ngũ của các chiến sĩ mới Sư đoàn 307

Ngày đầu trong quân ngũ của các chiến sĩ mới Sư đoàn 307

Chủ động phòng dịch Covid- 19, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới

Chủ động phòng dịch Covid- 19, sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới

Sư đoàn Bộ binh 307: Sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện tân binh

Sư đoàn Bộ binh 307: Sẵn sàng tiếp nhận và huấn luyện tân binh

Nghệ thuật kéo, lừa địch vào khu tác chiến trong Chiến dịch Long Khánh

Nghệ thuật kéo, lừa địch vào khu tác chiến trong Chiến dịch Long Khánh

Dưới những cánh rừng trụi lá

Nhà văn Đoàn Tuấn: Một lòng với đồng đội

Nhà văn Đoàn Tuấn: Một lòng với đồng đội

Nhà biên kịch Đoàn Tuấn: 'Tôi không thể sống thiếu người đã mất'

Nhà biên kịch Đoàn Tuấn: 'Tôi không thể sống thiếu người đã mất'

Mùa chinh chiến ấy - chim đã xa bầy...