Bám thao trường để rèn bộ đội

Bám thao trường để rèn bộ đội

Những giải pháp thiết thực trong huấn luyện, quản lý tư tưởng bộ đội

Những giải pháp thiết thực trong huấn luyện, quản lý tư tưởng bộ đội

Nơi diễn ra trận đánh công kiên lớn đầu tiên của Việt Minh

Nơi diễn ra trận đánh công kiên lớn đầu tiên của Việt Minh

Nơi diễn ra trận đánh công kiên lớn đầu tiên của Việt Minh

Nơi diễn ra trận đánh công kiên lớn đầu tiên của Việt Minh

Người 'làm dâu trăm họ' ở Đoàn 345

Người 'làm dâu trăm họ' ở Đoàn 345

Dấu ấn trung đoàn

Dấu ấn trung đoàn

73 năm ngày treo cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột cờ Phu Văn Lâu, Huế: Chuyện 'lạ' về tinh thần của lão tướng không sao, anh hùng không sắc phong

73 năm ngày treo cờ đỏ sao vàng trên đỉnh cột cờ Phu Văn Lâu, Huế: Chuyện 'lạ' về tinh thần của lão tướng không sao, anh hùng không sắc phong

Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng

Thường xuyên học hỏi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng

Trao giải Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị toàn quân 2018

Trao giải Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị toàn quân 2018