Nhiều cổ đông Facebook lại đề xuất bổ nhiệm một chủ tịch độc lập

Nhiều cổ đông Facebook lại đề xuất bổ nhiệm một chủ tịch độc lập

Nhiều nhà đầu tư lớn muốn Mark Zuckerberg từ chức chủ tịch Facebook

Nhiều nhà đầu tư lớn muốn Mark Zuckerberg từ chức chủ tịch Facebook

Cổ đông Facebook lại đề nghị Mark Zuckerberg từ chức

Cổ đông Facebook lại đề nghị Mark Zuckerberg từ chức

Ông chủ Facebook sẽ bị sa thải?

Ông chủ Facebook sẽ bị sa thải?

Ông chủ Facebook rơi khỏi Top 5 người giàu nhất thế giới

Ông chủ Facebook rơi khỏi Top 5 người giàu nhất thế giới

Ông chủ Facebook rơi khỏi Top 5 người giàu nhất thế giới

Ông chủ Facebook rơi khỏi Top 5 người giàu nhất thế giới

1 ngày, Facebook mất hơn 100 tỷ USD

1 ngày, Facebook mất hơn 100 tỷ USD

Mark Zuckerberg sẽ bị 'phế truất' ghế Chủ tịch Facebook?

Mark Zuckerberg sẽ bị 'phế truất' ghế Chủ tịch Facebook?

Vốn hóa Facebook giảm kỷ lục, vị trí chủ tịch của Mark Zuckerberg lại 'lung lay'

Vốn hóa Facebook giảm kỷ lục, vị trí chủ tịch của Mark Zuckerberg lại 'lung lay'

Tài sản của Mark Zuckerberg 'bốc hơi' 15,9 tỷ USD

Tài sản của Mark Zuckerberg 'bốc hơi' 15,9 tỷ USD

Công nghệ 24h: iPhone khóa mạng tăng giá hàng loạt nhờ lỗi của Apple

Công nghệ 24h: iPhone khóa mạng tăng giá hàng loạt nhờ lỗi của Apple