BIENDONG POC ký kết hợp tác toàn diện với Trường Đại học Mỏ - Địa chất

BIENDONG POC ký kết hợp tác toàn diện với Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Ngày 10/09/2020 tại TP. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác toàn diện giữa Công ty Điều hành Dầu khí...
Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện

Tiễn biệt thứ trưởng Lê Hải An trí tuệ và thân thiện

Đồng nghiệp, học trò, cộng đồng mạng thương tiếc Thứ trưởng Lê Hải An qua đời

Đồng nghiệp, học trò, cộng đồng mạng thương tiếc Thứ trưởng Lê Hải An qua đời

Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, bạn bè tiếc thương người trí tuệ và tình cảm

Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, bạn bè tiếc thương người trí tuệ và tình cảm

Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, bạn bè tiếc thương người trí tuệ và tình cảm

Thứ trưởng Lê Hải An qua đời, bạn bè tiếc thương người trí tuệ và tình cảm

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ nhiệm nhân sự mới