VNPT hỗ trợ phát triển nông nghiệp thông minh

VNPT hỗ trợ phát triển nông nghiệp thông minh

Nông nghiệp được coi là một trong những lĩnh vực có nhiều cơ hội bứt phá nhất của Việt Nam trong Cách mạng...