Tăng cường kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Tăng cường kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0

Nhân sự mới Quảng Ninh, Nghệ An, Sóc Trăng

Nhân sự mới Quảng Ninh, Nghệ An, Sóc Trăng

Nhân sự mới Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Sóc Trăng

Nhân sự mới Đà Nẵng, Quảng Ninh, Nghệ An, Sóc Trăng

Quảng Ninh: Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quảng Ninh: Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Công bố quyết định của Trung ương về công tác cán bộ ở Quảng Ninh

Công bố quyết định của Trung ương về công tác cán bộ ở Quảng Ninh

Ông Vũ Văn Diện giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ông Vũ Văn Diện giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ông Vũ Văn Diện làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh

Quảng Ninh thay đổi nhiều nhân sự chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh

Quảng Ninh bầu bổ sung các Phó Chủ tịch HĐND và UBND tỉnh

Quảng Ninh bầu bổ sung 3 Phó chủ tịch UBND, HĐND thế hệ 7X

Quảng Ninh: Cục trưởng Cục Hải quan được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh

Quảng Ninh có thêm Phó Chủ tịch UBND tỉnh