Khởi nghiệp và yếu tố quyết định quan trọng 'tư duy kinh doanh'

Khởi nghiệp và yếu tố quyết định quan trọng 'tư duy kinh doanh'

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia Lễ hội việc làm Job Festival

Hơn 100 doanh nghiệp tham gia Lễ hội việc làm Job Festival

Tạo môi trường tương tác cho doanh nghiệp và người lao động

Tạo môi trường tương tác cho doanh nghiệp và người lao động

Lễ hội việc làm Job Festival: Nhiều cơ hội cho giới trẻ

Lễ hội việc làm Job Festival: Nhiều cơ hội cho giới trẻ

Khai mạc 'Lễ hội việc làm- Job Festival'

Khai mạc 'Lễ hội việc làm- Job Festival'

Cơ hội tiếp cận 10.000 việc làm tại Job Festival

Cơ hội tiếp cận 10.000 việc làm tại Job Festival

500 đại biểu tham dự 'Hội nghị thượng đỉnh nhân sự' sắp diễn ra

500 đại biểu tham dự 'Hội nghị thượng đỉnh nhân sự' sắp diễn ra

'Lọc máu' để thị trường minh bạch

'Lọc máu' để thị trường minh bạch

Ngày hội kết nối môi giới bất động sản Hà Tĩnh

Ngày hội kết nối môi giới bất động sản Hà Tĩnh

Chia sẻ kinh nghiệm kết nối môi giới bất động sản

Chia sẻ kinh nghiệm kết nối môi giới bất động sản

King Broker - hệ sinh thái bất động sản hữu ích cho cộng đồng

King Broker - hệ sinh thái bất động sản hữu ích cho cộng đồng

Cộng đồng King Broker tổ chức chương trình 'Kết nối môi giới bất động sản'

Cộng đồng King Broker tổ chức chương trình 'Kết nối môi giới bất động sản'

Đổi mới marketing bất động sản bằng công nghệ

Đổi mới marketing bất động sản bằng công nghệ

Cộng đồng King broker: Phấn đấu trở thành một nhà môi giới chuyên nghiệp.

Cộng đồng King broker: Phấn đấu trở thành một nhà môi giới chuyên nghiệp.